Grote Vogelbeurs Melle   

Zondag 5 februari 2017

8u tot 12u

in de TUINBOUWSCHOOL van MELLE

  • De aanwezige dierenarts Dr. Gunther Antonissen zal erop toezien dat aan alle wettelijke verplichtingen zal worden voldaan. Zieke en niet toegelaten vogels worden geweigerd.
  • Roken in de verkoopszaal is niet toegelaten. Wij willen uw toekomstige vogels tegen de schadelijke uitwasemingen beschermen, vogels zijn trouwens veel gevoeliger dan mensen...
  • U herkent onze medewerkers aan hun medewerkersbadge...
  • Bezoekers, kopers en verkopers betalen elk 2 euro toegang.
  • Vergeet niet bij het verlaten van de zaal een stempel te vragen zodat u opnieuw binnen kan zonder te betalen. 

Voor wie vogels komt verkopen :

  • Mogen wij vragen de dieren in hygiënische kooien aan te bieden. Voorzie voldoende eten en water voor uw vogels. Verzorgde vogels in nette kooien verkopen trouwens beter...
  • Bij inschrijving wordt uw naam en adres genoteerd en het soort vogels dat u te koop aanbiedt. Wij zijn verplicht om -in het kader van de maatregelen i.v.m. de vogelgriep- deze documenten twee maanden te bewaren en ter beschikking te houden van het FAVV. Voor 2 euro kunt zo dus zoveel vogels aanbieden als u wilt.
  • Hoenderachtigen, pluimvee, duiven (afstammelingen van de rotsduif) en watervogels worden niet toegelaten op de beurs.
  • Alle aangeboden vogels moeten in orde zijn met de actuele wetgeving en zonodig vergezeld zijn met de nodige papieren.(Dit geldt vooral voor inheemse vogels en vogels van Cites lijst I)

Route en parkeergelegenheid